Tag: Cung Cấp Thiết Bị Bếp Nhà Hàng

Sản xuất thiết bị bếp inox công nghiệp theo yêu cầu

Sản xuất thiết bị bếp inox công nghiệp theo yêu cầu

Với các xí nghiệp, nhà máy có nhiều công nhân viên, thông thường sẽ trang bị một nhà ăn, căn tin của công ty. Nếu công ty, xí nghiệp của bạn đang cần một hoặc nhiều trang thiết bị inox cho căn tin, nhà ăn của mình vui lòng liên hệ với Inox Sáu Phát. Inox … Continue reading Sản xuất thiết bị bếp inox công nghiệp theo yêu cầu